Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învățământul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Titlul proiectului: PROFESIONISTII DE MAINE – POCU/633/6/14/130904

În perioada 01.10.2020-30.09.2022 Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale implementează în parteneriat cu Liceul Tehnologic Auto Craiova și cu Asociatia CRONO -Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia proiectul „Profesioniștii de mâine” – finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului este sa contribuie la creșterea ratei de participare a elevilor Liceului Tehnologic Auto Craiova la programe de învățare la locul de munca preponderent în domeniul industriei auto si componente.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltarea până la finalul proiectului a competențelor profesionale pentru 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto din Craiova -prin derularea stagiilor de practica a acestora la agenți economici preponderent din industria auto si componente, cu coduri CAEN aferente direcțiilor de politica industriala menționate în Strategia Naționala pentru Competitivitate 2014-2020.
 2. Plasarea pe piața muncii a minim 40 de absolvenți certificați care au participat la stagiile de practica la locul de munca organizate în cadrul proiectului.
 3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 50 de elevi participanți la stagiile de practica la locul de munca în cadrul a 5 firme de exercițiu până la sfârșitul proiectului.

 

Rezultatele așteptate

 • 200 de elevi consiliați cu privire la alegerea carierei şi intrarea pe piaţa muncii
 • 182 elevi participanţi la stagiile de practica la locul de munca
 • Minim 40 de absolvenţi îsi vor gasi  un  loc de munca la potenţialii angatori parteneri de practica sau la alţi agenţi economici în domeniile în care s-au pregatit
 • 30 de elevi îsi vor continua studiile la încetarea calitaţii de participant la activitaţile proiectului.
 • Minim 137 de absolvenţi vor dobândi certicatul de competenţe profesionale sau certicatul de calicare profesionala la încetarea calitaţii de participant la activitaţile proiectului.
 • 224 intalniri/vizite ale parintilor cu reprezentanti ai scolii si ai agentului economic in cadrul sesiunilor de informare, monitorizare si consiliere si orientare a carierei elevilor, pe toata perioada de derulare a proiectului.
 • 5 firme de exerciţiu funcţionale
 • 50 de elevi implicaţi în activitaţile firmelor de exerciţiu

În cadrul proiectului FDES va susţine pentru 50 de elevi ai LTA cursurile de iniţiere în antreprenoriat si antreprenoriat social -a căror componentă practică se va desfăşura în firmele de exerciţiu.

Valoarea totală a proiectului va fi de 2.375.849,19 lei, din care 26.912 lei este contribuţia Consiliului Local Craiova.

©2021 FDES - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Se trimit datele

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?