Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învățământul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Titlul proiectului: PROFESIONISTII DE MAINE – POCU/633/6/14/130904

În perioada 01.10.2020-30.09.2022 Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale implementează în parteneriat cu Liceul Tehnologic Auto Craiova și cu Asociatia CRONO -Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia proiectul „Profesioniștii de mâine” – finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului este sa contribuie la creșterea ratei de participare a elevilor Liceului Tehnologic Auto Craiova la programe de învățare la locul de munca preponderent în domeniul industriei auto si componente.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltarea până la finalul proiectului a competențelor profesionale pentru 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto din Craiova -prin derularea stagiilor de practica a acestora la agenți economici preponderent din industria auto si componente, cu coduri CAEN aferente direcțiilor de politica industriala menționate în Strategia Naționala pentru Competitivitate 2014-2020.
 2. Plasarea pe piața muncii a minim 40 de absolvenți certificați care au participat la stagiile de practica la locul de munca organizate în cadrul proiectului.
 3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 50 de elevi participanți la stagiile de practica la locul de munca în cadrul a 5 firme de exercițiu până la sfârșitul proiectului.

 

Rezultatele așteptate

 • 200 de elevi consiliați cu privire la alegerea carierei şi intrarea pe piaţa muncii
 • 182 elevi participanţi la stagiile de practica la locul de munca
 • Minim 40 de absolvenţi îsi vor gasi  un  loc de munca la potenţialii angatori parteneri de practica sau la alţi agenţi economici în domeniile în care s-au pregatit
 • 30 de elevi îsi vor continua studiile la încetarea calitaţii de participant la activitaţile proiectului.
 • Minim 137 de absolvenţi vor dobândi certicatul de competenţe profesionale sau certicatul de calicare profesionala la încetarea calitaţii de participant la activitaţile proiectului.
 • 224 intalniri/vizite ale parintilor cu reprezentanti ai scolii si ai agentului economic in cadrul sesiunilor de informare, monitorizare si consiliere si orientare a carierei elevilor, pe toata perioada de derulare a proiectului.
 • 5 firme de exerciţiu funcţionale
 • 50 de elevi implicaţi în activitaţile firmelor de exerciţiu

În cadrul proiectului FDES va susţine pentru 50 de elevi ai LTA cursurile de iniţiere în antreprenoriat si antreprenoriat social -a căror componentă practică se va desfăşura în firmele de exerciţiu.

Valoarea totală a proiectului va fi de 2.375.849,19 lei, din care 26.912 lei este contribuţia Consiliului Local Craiova.

ANUNT


Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale achiziționează în cadrul proiectului consumabile (hârtie de scris, tonner,pentru imprimante MFC-L6800DW și DCP-T310, birotică și papetărie) și un laptop cu următoarele specificații tehnice minimale:

– procesor pana la 4.10 GHz,

– ecran 14″, Full HD,

– 16 GB RAM,

– 1 TB SSD,

– sistem de operare de tip Windows 10 Professional sau similar

Ofertele de preț de la furnizori se primesc pe adresa contact@fdes.ro în perioada 11-18.06.2021.

Ofertanții trebuie să facă dovada că au înregistrate codurile CAEN corespunzătoare (4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine, respectiv 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate).

ANUNT


Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale achiziționează în cadrul proiectului ”Profesionistii de maine” următoarele consumabile:

Produs    Cantitate
Set cartușe cerneală pentru EcoTank L15150 3
Cutie de mentenanta PXMB9 pentru EcoTank L15150 1
Hartie imprimantă – cutie 5 topuri 10
Top coli flipchart – set 20 10
Folii transparente – set 100 buc 5
Markere 12
Bloc notes 25
Pix cu gel 25
Dosare plastic – set 50 buc 2
Post it – seturi 2
Pixuri pilot 4
Agrafe – cutii 100 buc 5
Mape carton 50

 

Ofertele de preț de la furnizori se primesc pe adresa contact@fdes.ro în perioada 02-09.09.2022.

Ofertanții trebuie să facă dovada că au înregistrate codurile CAEN corespunzătoare (4741, Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine, respectiv 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate).

COMUNICAT PRIVIND ÎNCHEIEREA PROIECTULUI POCU/633/6/14/130904 ”PROFESIONIȘTII DE MÂINE” DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA

 

În cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA  s-a desfășurat în  perioada 1.10.2019 – 02.12.2022, proiectul PROFESIONIȘTII DE MÂINE” (POCU/633/6/14/130904).

Acest proiect a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 prin Apelul: POCU/633/6/14/ Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învățământul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, și a avut ca beneficiar LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, împreună cu care au conlucrat ca parteneri FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE ȘI ASOCIAȚIA CRONO CRAIOVA.

Valoarea totală aprobată a acestui proiect a fost de  11,351,619.60 LEI. reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, entitatea finanțatoare fiind Uniunea Europeană.

Contextul de la care a pornit ideea acestui proiect a fost acela că țara noastră se confrunta cu o grava problema în ceea ce privește inserția pe piața muncii a tinerilor absolvenți cu studii medii și ne-am dorit ca LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Craiova să ofere o șansă în plus absolvenților pentru a accesa cu succes piața muncii atât din țară cât și din Europa.

Scopul proiectului a fost să contribuie la creșterea ratei de participare a elevilor LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA la programe de învățare la locul de muncă, preponderent în domeniul industriei auto si componente.

Proiectul a avut un  grup țintă inițial alcătuit din 182 persoane, elevi-nivel liceal și școală profesională, curs de zi, domeniul mecanic/electric, dar până la finalul proiectului au beneficiat de activitățile realizate în cadrul acestui proiect 197 elevi din care 190 băieți și 7 fete.

Activitățile majore desfășurate în cadrul proiectului au fost:

A1. Consiliere profesională cu:

    Subactivitatea 1.1.- Furnizarea serviciilor de informare și identificare inițială a motivațiilor elevilor.

Subactivitatea 1.2.- Furnizarea de servicii de educatie si consiliere privind cariera

Activitatea 2. Dezvoltarea parteneriatelor școală-angajator- familie cu :

Subactivitatea A2.1.- Informarea părinților;

Subactivitatea A2.2- Încheierea de parteneriate de practică cu agenții economici

Activitatea 3 –  Organizarea si derularea programelor de învatare la locul de muncă cu:

Subactivitatea A3.1.-Planificarea programului de învățare la locul de muncă

Subactivitatea A3.2.- Derularea stagiilor de învățare la locul de munca

Activitatea 4 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor în cadrul firmelor de exercițiu

Subactivitatea 4.1.- Cursuri de inițiere în antreprenoriat și antreprenoriat social

Subactivitatea 4.2.- Practica în cadrul firmelor de exercițiu

Activitatea 5. Managementul proiectului

Subactivitatea 5.1.- Informare și publicitate

Subactivitatea 5.2.- Activități de management de proiect

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 1. O.S.1 Dezvoltarea până la finalul proiectului a competențelor profesionale pentru 182 de elevi ai LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA -prin derularea stagiilor de practică a acestora la agenți economici preponderent din industria auto si componente, cu coduri CAEN aferente direcțiilor de politica industriala menționate în Strategia Naționala pentru Competitivitate 2014-2020, situate în Craiova. Acești agenți economici au asigurat instruirea practică și mentoratul acestor elevi prin tutori specializați.

Cei 182 de elevi – dintre care minim 138 au fost în ultimul an de studiu și 20 din mediul rural – au fost selectați în urma evaluării aptitudinilor profesionale realizate în cadrul activității de consiliere si orientare profesionala A1. Stagiile de practica (A 3) au fost organizate la agenți economici din industria auto si componente cu care liceul a încheiat convenții de practica în cadrul activității A 2. Rezultatele/efectele îndeplinirii obiectivului au fost că 197 de elevi ai LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, au fost familiarizați cu cerințele si cu condițiile de la potențialul lor loc de munca după absolvirea liceului și că agenții economici își vor putea recruta din rândul acestora viitorii angajați -cel puțin 40 dintre elevi urmând sa se angajeze la finalizarea studiilor.

De asemenea, cei 50 de elevi care  activează în cadrul firmelor de exercițiu realizate prin activitatea  (A 4), vor putea să aplice în cadrul acestora metodele de organizare a muncii deprinse în cadrul practicii.

Obiectivul a contribuit la îndeplinirea obiectivului cheie prevăzut în PLANUL DE IMPLEMENTARE A GARANȚIEI PENTRU TINERET 2017 – 2020 ”dezvoltarea competențelor tinerilor în scopul creșterii capacității lor de inserție profesionala”.

 1. O.S. 2 Plasarea pe piața muncii a minim 40 de absolvenți certificați care au participat la stagiile de practică la locul de munca organizate în cadrul proiectului.

Cei 138 de participanți la stagiile de practică la locul de muncă din clasele terminale (cls. a XII-a liceu sau anul III profesională) au fost  consiliați în vederea ocupării unui loc de munca (A1). În vederea motivării acestora, în cadrul activității A2 au fost organizate întâlniri de informare cu părinții/tutorii elevilor si întâlniri cu potențialii angajatori – inclusiv vizite la locurile de munca unde elevii au efectuat practică.

Obiectivul a contribuit la îndeplinirea primului obiectiv al celei de a doua priorități a Planului Regional de Acțiune Pentru Învățământ 2016-2020 –Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: ”Facilitarea accesului la servicii de orientare și consiliere în carieră, pentru elevi și părinți”.

 1. O.S.3 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 50 de elevi participanți la stagiile de practica la locul de muncă în cadrul a 5 firme de exercițiu până la sfârșitul proiectului.

Dintre cei 197 de participanți la stagiile de practica la locul de muncă, 50 au fost selectați în cadrul A1 pentru a-si dezvolta competențele antreprenoriale în cadrul unor firme de exercițiu (A4). Obiectivul a contribuit atât la îndeplinirea obiectivului cheie prevăzut în PLANUL DE IMPLEMENTARE A GARANȚIEI PENTRU TINERET 2017 – 2020 ”dezvoltarea unui climat antreprenorial pozitiv general și a unor condiții cadru care să faciliteze și să încurajeze spiritul antreprenorial” cât și la obiectivul 3 al primei priorități a Planului Regional de Acțiune Pentru Învățământ 2016-2020–Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: ”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor din regiune”.

Prin  acest proiect s-au urmărit și realizat următoarele rezultate:

 1. 200 de elevi consiliați
 2. 40 de absolvenți angajați
 3. minim 30 elevi care își vor continua studiile la încetarea calității de participant la proiect.
 4. minim 200 de întâlniri fizice sau online cu familiile/tutorii elevilor și/sau cu agenții economici potențiali parteneri de practică sau angajatori.
 5. 182 elevi participanți la stagiile de practică la locul de muncă
 6. minim 138 de elevi certificați
 7. 5 firme de exercițiu funcționale
 8. 50 de elevi implicați în activitățile firmelor de exercițiu

Asociația CRONO a asigurat consilierea  tuturor elevilor cuprinși în proiect, iar FDES a asigurat dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor în cele 5 firme de exercițiu ce au fost înființate începând chiar  din prima lună de proiect.

Domeniile de activitate ale firmelor de exercițiu corespund domeniilor agenților economici unde elevii au realizat stagiile de practică – și implicit profilelor de studii ale claselor din care au provenit aceștia – astfel încât elevii au avut  ocazia să valorifice atât cunoștințele teoretice dobândite la clasă cât și cele practice obținute prin experiența de la locul de practică.

         60  de elevi au fost  inițiați în antreprenoriat și în managementul afacerilor în cadrul activitatii A4. Aceștia au învățat principiile de bază ale antreprenoriatului, cum se planifică o afacere și cum se inițiază și se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care au efectuat practica.

Tot ca rezultat major al proiectului putem aminti de achiziționarea unei Mașini de frezat CNC pentru atelierul școlii în valoare de 216,580 lei, precum și  de asigurarea  mesei, a transportului și a echipamentului de protecție pentru toți elevi implicați în proiect, împreuna cu o subvenție de 220 RON pentru fiecare săptămână de practică realizată de aceștia.

       Proiectul a avut o echipă formată din 18  experți și un suport managerial, administrativ, contabil, juridic și tehnic care au permis implementarea cu succes a acestuia.

©2024 FDES - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

CONTACT US

Ne puteți trimite un mesaj și vă vom răspunde, cât mai curând posibil.

Se trimit datele

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?