Misiunea Fundaţiei este de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor dezavantajate din Europa Centrală şi de Sud-Est prin sprijinirea întreprinderilor sociale din regiune, in contextul larg al conceptului de economie sociala.


Obiectivele Fundatiei in vederea realizarii scopului sau, sunt: 

 • Creşterea numărului de întreprinderi sociale în Europa Centrala şi de Sud-Est;
 • Dezvoltarea practicii în domeniul economiei sociale;
 • Stimularea responsabilităţii sociale a indivizilor, a comunităţilor şi a mediului de afaceri din regiune;
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al grupurilor marginalizate şi dezavantajate şi stimularea acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile lor;
 • Stimularea practicilor participative şi a parteneriatului;
 • Promovarea şi suţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social locale şi regionale.
 • Profesionalizarea managerilor de întreprinderi sociale şi a personalului implicat în domeniul economiei sociale din regiune.
 • Creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii întreprinderilor sociale din regiune.
 • Creşterea cooperării şi a conectivităţii (networking) în sectorul economiei sociale din Europa Centrala si de Sud-Est.
 • Sprijinirea comerţului echitabil şi a consumului responsabil.

Scopul si obiectivele Fundatiei vor fi atinse prin derularea unor activitati de genul: 

 • Realizarea de studii şi cercetări
 • Informare, promovare şi publicitate oportunitati de afaceri sociale
 • Reprezentare, advocacy şi lobby
 • Evaluarea şi atestarea/certificarea competenţelor profesionale
 • Creditarea beneficiarilor proiectelor (sau a partenerilor acestora) ce contribuie la îndeplinirea scopului Fundaţiei
 • Acţiuni de antreprenoriat social
 • Activităţi de investiţii si listare produse ale intreprinderilor sociale in magazinul online

RAPORT anual 2013

RAPORT anual 2012

©2024 FDES - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

CONTACT US

Ne puteți trimite un mesaj și vă vom răspunde, cât mai curând posibil.

Se trimit datele

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?