În perioada 01.10.2020-30.09.2022 Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale  implementează în parteneriat cu Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova și cu Asociatia de Consultanta și Consiliere Economico-Sociala Oltenia proiectul „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova” -finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului consta în cresterea procentului de participare a elevilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova la programele de învațare la locul de munca în domeniul serviciilor auto, tehnologiei informațiilor si telecomunicațiilor si a tâmplariei din aluminiu si mase plastice.

 

Obiectivele proiectului:

 1. Asigurarea până la finalul proiectului a stagiilor de practică pentru 182 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova la agenți economici -potențiali angajatori aiacestora- din domeniul serviciilor auto (industria auto și componente), tehnologiei informațiilor și telecomunicațiilor și a tâmplăriei din aluminiu și mase plastice.
 2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 50 de elevi participanți la stagiile de practică la locul de muncă în cadrul a 5 firme de exercițiu până la sfârșitul proiectului.
 3. Plasarea pe piața muncii până la finalul proiectului a minim 40 de absolvenți certificați careau participat la stagiile de practică la locul de muncă organizate în cadrul proiectului

 

Rezultatele așteptate

 • 200 de elevi consiliați cu privire la alegerea carierei și intrarea pe piața muncii
 • 182 elevi participanți la stagiile de practica la locul de munca
 • Minim 40 de absolvenți îsi vor gasi un loc de munca la potențialii angatori parteneri de practica sau la alți agenți economici în domeniile în care s-au pregatit
 • 30 de elevi îsi vor continua studiile la încetarea calitații de participant la activitațile proiectului.
 • Minim 137 de absolvenți vor dobândi certificatul de competențe profesionale sau certificatul de calificare profesionala la încetarea calitații de participant la activitațile proiectului.
 • 224 intalniri/vizite ale parintilor cu reprezentanti ai scolii si ai agentului economic in cadrul sesiunilor de informare, monitorizare si consiliere si orientare a carierei elevilor, pe toata perioada de derulare a proiectului.
 • 5 firme de exercițiu funcționale
 • 50 de elevi implicați în activitațile firmelor de exercițiu

 

În cadrul proiectului FDES va susține pentru 50 de elevi ai LTTA cursurile de inițiere în antreprenoriat si antreprenoriat social -a căror componentă practică se va desfășura în firmele de exercițiu.

 

Valoarea totală a proiectului va fi de 2.374.277,86 lei, din care 30.241,28 lei este contribuția Consiliului Local Craiova.

©2021 FDES - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Se trimit datele

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?