Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Apel: POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din zona rurala si orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlul proiectului: Operaționalizarea ”Centrului Social Multifuncțional” din comuna Plenița -POCU/827/5/2/139913

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În perioada 29 Martie 2021 – 28 Septembrie 2023 Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale implementează în parteneriat cu Comuna Plenița (DJ), Asociația C.R.O.N.O. -Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia și Liceul Tehnologic „Constantin Nicolaescu – Plopșor” din Plenița proiectul Operaționalizarea „Centrului Social Multifuncțional” din Comuna Plenița –POCU/827/5/2/139913.

 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane din teritoriul GAL „Calafat” aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin implementarea următoarelor măsuri integrate: furnizarea de servicii medico-sociale, furnizarea de servicii de ocupare, furnizarea de servicii de consiliere juridică în cadrul Centrului Social Multifuncțional, organizarea de activități extracurriculare pentru elevii din comuna Plenița,  organizarea de acțiuni de implicare activă a cetățenilor în soluționarea problemelor cu care se confrunta comunitatea.

Grupul țintă al proiectului este format din 256 de persoane: 128 de elevi ai Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu – Plopșor” Plenița și 128 de persoane in căutarea unui loc de muncă.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt

– minimum 256 de persoane care beneficiază de servicii medico-sociale, de ocupare și de consiliere juridică

– minimum 64 de persoane vor participa la cursuri de calificare

– minimum 32 de persoane integrate pe piața muncii

– minimum 15 persoane vor participa la cursuri de antreprenoriat

– 4 subvenții acordate pentru înființarea de noi afaceri

În cadrul proiectului cofinanțat cu 4.633.995,35 lei din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 FDES va susține cursul de competențe antreprenoriale și va asista antreprenorii în implementarea planurilor de afaceri subvenționate.

 

***

 

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

 

Pe data de 21.04.2021 a avut loc conferința de lansare a proiectului -care poate fi vizionată la https://www.facebook.com/103433648539165/videos/2871419936448892, respectiv la https://www.facebook.com/103433648539165/videos/4317440284933373.

Comuna Plenița

Liceul Tehnologic „C. N. Plopșor”

©2024 FDES - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

CONTACT US

Ne puteți trimite un mesaj și vă vom răspunde, cât mai curând posibil.

Se trimit datele

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?