Misiunea Fundaţiei este de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor dezavantajate din Europa Centrală şi de Sud-Est prin sprijinirea întreprinderilor sociale din regiune, in contextul larg al conceptului de economie sociala.


Obiectivele Fundatiei in vederea realizarii scopului sau, sunt: 

 • Creşterea numărului de întreprinderi sociale în Europa Centrala şi de Sud-Est;
 • Dezvoltarea practicii în domeniul economiei sociale;
 • Stimularea responsabilităţii sociale a indivizilor, a comunităţilor şi a mediului de afaceri din regiune;
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al grupurilor marginalizate şi dezavantajate şi stimularea acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile lor;
 • Stimularea practicilor participative şi a parteneriatului;
 • Promovarea şi suţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social locale şi regionale.
 • Profesionalizarea managerilor de întreprinderi sociale şi a personalului implicat în domeniul economiei sociale din regiune.
 • Creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii întreprinderilor sociale din regiune.
 • Creşterea cooperării şi a conectivităţii (networking) în sectorul economiei sociale din Europa Centrala si de Sud-Est.
 • Sprijinirea comerţului echitabil şi a consumului responsabil.

Scopul si obiectivele Fundatiei vor fi atinse prin derularea unor activitati de genul: 

 • Realizarea de studii şi cercetări
 • Informare, promovare şi publicitate oportunitati de afaceri sociale
 • Reprezentare, advocacy şi lobby
 • Evaluarea şi atestarea/certificarea competenţelor profesionale
 • Creditarea beneficiarilor proiectelor (sau a partenerilor acestora) ce contribuie la îndeplinirea scopului Fundaţiei
 • Acţiuni de antreprenoriat social
 • Activităţi de investiţii si listare produse ale intreprinderilor sociale in magazinul online

RAPORT anual 2013

RAPORT anual 2012

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Se trimit datele

©2020 FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?